Мястото на фиксирана комбинация nebivolol 5 mg и HCT 12.5 mg в съвременната антихипертензивна терапия


kd 01/11/2012

Фиксираната комбинация от бета блокер (ВВ) трета генерация nebivolol 5 mg и hydrochlorothiazide (HCT) 12.5 mg (Nebilet Plus*) е ефективна и добре толерирана антихипертензивна стратегия, доказала своята роля както в рандомизирани клинични проучвания, така и в клинична практика. Въведение Артериалната хипертония (АХ) е един от основните и независими рискови фактори за заболеваемост и смъртност. Редукцията […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.