Многоклонова коронарна болест с хронична оклузия е предиктор за увеличена смъртност при ОМИ


kd 01/11/2012

При пациенти с остър миокарден инфаркт (ОМИ) със ST елевация (STEMI) и проведена първична перкутанна коронарна интервенция (РСІ), наличието на многоклонова коронарна болест (МКБ) с хронична тотална оклузия (СТО – chronic total occlusion) на несвързаната с инфаркта артерия, е независим предиктор за увеличена тригодишна смъртност, показаха резултатите от дългосрочно проследяване в проучването HORIZONS-AMI*, публикувани в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.