FFR очертава ролята на коронарните интервенции при стабилна стенокардия


kd 01/11/2012

Пациенти със стабилна ангина пекторис (САП), при които се установява поне една хемодинамично значима коронарна стеноза чрез измерване на частичния/фракционирания коронарен резерв (FFR – fractional flow reserve), имат над 11 пъти по-висок риск за неотложна реваскуларизация, ако останат само на оптимална медикаментозна терапия (ОМТ) отколкото, ако бъдат подложени и на перкутанна коронарна интервенция (PCI), показаха […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.