Европейски препоръки за профилактика на сърдечносъдовите заболявания


kd 01/11/2012

Актуализираното ръководство на Европейското кардиологично дружество (ESC) за превенция на сърдечносъдовите заболявания (ССЗ) в клиничната практика акцентира върху възможностите за оценка на цялостния риск при отделния пациент и повлияване на рисковите фактори, както и върху промяна в поведението на пациента и на обществото (профилактика на клинично и на популационно ниво чрез образователни програми), които биха […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.