AXANUM01/11/2012

Аксанум 81 mg/20 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа ацетилсалицилова киселина (acetylsalicylic acid) 81 mg и езомепразол (esomeprazole) стомашно устойчиви пелети 20 mg (като езомепразол магнезиев трихидрат)

Терапевтични показания

Превенция на тромботични сърдечно и мозъчно съдови събития при пациенти, изискващи продължително лечение с ацетилсалицилова киселина в ниска доза, и такива които се нуждаят от профилактика срещу развитието на свързани с прием на ацетилсалицилова киселина язви на стомаха и/или дванадесетопръстника.

Дозировка и начин на приложение

Обичайната доза е 1 капсула веднъж дневно. Капсулата трябва да се поглъща цяла с течност. Не трябва да се дъвче или смачква.

Нарушена бъбречна функция: Axanum е противопоказан при пациенти с тежко бъбречно увреждане, а при съпътстващо лечение с диуретици трябва да се има предвид рискът от задържане на течности и нарушаване на бъбречната функция.

Нарушена чернодробна функция: Axanum е противопоказан при пациенти с чернодробна цироза, а при съпътстващо лечение с диуретици трябва да се има предвид рискът за задържане на течности и нарушаване на бъбречната функция.

Пациенти в старческа възраст (> 65 години) Не е необходима корекция на дозата при пациенти в старческа възраст.

Педиатрична популация Axanum не трябва да се използва при деца на възраст под 18 години поради липса на данни.

Противопоказания

Axanum е противопоказан при пациенти с известна свръхчувствителност към ацетилсалицилова киселина, езомепразол и субституирани бензимидазоли, или към някое от помощните вещества.

Поради наличието на кръстосани реакции, Axanum е противопоказан при пациенти, които реагират със симптоми на астма, ринит или уртикария на приложението на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни средства.

Axanum е противопоказан също при пациенти с хемофилия, тромбоцитопения, чернодробна цироза, тежка сърдечна недостатъчност или тежко бъбречно увреждане

Axanum не трябва да се използва едновременно с нелфинавир.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Нуждата от продължителна превенция на тромботични сърдечно- и мозъчно-съдови събития трябва да се оцени на базата на наличните клинични ръководства и националните регулаторни изисквания.

Не се препоръчва употребата на Axanum при спешни сърдечно-съдови състояния.

Преди да предпишете Аxanum капс., моля, консултирайте се с пълната информация по предписването, която е достъпна на www.astrazeneca.bg