Перкутаннa реконструкция на високостепенна митрална клапна инсуфициенция01/05/2012

Перкутанната имплантация на клипс при митрална инсуфициенция води до постигане на сходен с оперативния подход процент на нормализиране на левокамерната функция и размери и на клинично подобрение, при по-ниска честота на странични ефекти, показаха резултатите от проучването EVEREST II*, публикувани в New England Journal of Medicine (1). Високостепенната митрална инсуфициенция се асоциира с прогресираща левокамерна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.