Първи случай на транскатетърна имплантация на трикуспидална клапа01/05/2012

79-годишна жена с високостепенна функционална трикуспидална инсуфициенция е оценена от мултидисциплинарен екип като не-операбилна. Пациентката е с анамнеза за пластика на митрална клапа поради ревматична митрална стеноза (1966 година), митрално клапно протезиране (1986) и пластика на трикуспидална клапа тип DeVega (2000). През последните години болната е с прогресиращи прояви на десностранна застойна сърдечна недостатъчност с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.