Новости в терапията на инфекциозния ендокардит


kd 01/05/2012

Нови методи, свързани с поведението при инфекциозен ендокардит (ИЕ), които имат потенциала да намалят броя на фаталните случаи, позволяват ускоряване на диагностичния процес и на стратификация на риска, намаляване на забавянето преди започване на антибиотичната терапия и трансфер на високорисковите пациенти към специализирани медико-хирургични центрове. Въведение ИЕ се среща с честота от 30 до 100 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.