Enoxaparin при планова и неспешна PCI01/05/2012

Enoxaparin (Clexane)*, превъзхожда нефракционирания хепарин за намаляване на смъртността и честотата на масивното кървене по време на планова и неспешна перкутанна коронарна интервенция (PCI) , особено при пациенти, подложени на първична PCI поради миокарден инфаркт с елевация на ST сегмента (STEMI), посочиха резултатите от нов системен обзор и мета-анализ, публикувани в BMJ (1). В този […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.