Тетралогия на Фало


kd 01/10/2011

Teтралогията на Фало (tetralogy of Fallot – TF) е описана за първи път от датския учен Niels Stenson през 1671 година, но точното анатомично обяснение е дадено от William Hunter от St. Georges Hospital Medical School в Лондон през 1784 година*. Неговото описание на голям междукамерен дефект заедно с подклапна и клапна пулмонална стеноза е […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.