Препоръки за поведение при остър коронарен синдром без елевация на ST сегмента


kd 01/10/2011

Изследване на високочувствителния тропонин в ранната фаза (0-3 час) след представянето, ехокардиография за всички пациенти, замяна на clopidogrel с по-нови антиагреганти, като prasugrel и ticagrelor, и инвазивно изследване при по-голяма част от болните са най-важните промени в указанията за поведение при остър коронарен синдром (ОКС) без елевация на ST сегмента (NSTE-ACS) на Европейското кардиологично дружество […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.