Предимства на медикамент-излъчващите стентове


kd 01/10/2011

Второто поколение медикамент-излъчващи стентове (drug eluting stent – DES) подобряват резултатите от перкутанната коронaрнa интервенция (PCI) в сравнение с обикновените метални стентове или с първото поколение DES, според обзорна статия, публикуван в Medscape Cardiology (1). Предимството на DES е основно в значителното намаление на повторните интервенционални процедури, в повечето случаи извършвани поради рестенози в стентирания […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.