Предимства на фиксираната комбинация от АСЕ инхибитор и тиазиден диуретик за контрол на АН


kd 01/10/2011

Повишеното артериално налягане (АН) е важен сърдечносъдов рисков фактор, поради което неговото контролиране с антихипертензивни средства е важна мярка за намаляване на сърдечносъдова заболеваемост и смъртност. Често с монотерапия не може да постигне адекватен контрол на артериалната хипертония (АХ), което означава: постигане и поддържане на препоръчваните таргетни стойности – систолно АН<140 mmHg и диастолно АН<90 […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.