Новости в антиагрегантната терапия


kd 01/10/2011

Двойната антиагрегантна терапия с Aspirin и clopidogrel е стандарт при вторичната профилактика на сериозните нежелани сърдечни събития (МАСЕ – major adverse cardiac events), но клиничните доказателства за наличие на значителен остатъчен риск за МАСЕ и фармакодинамичните доказателства за вариабилност в тромбоцитната активност на фона на това комбинирано лечение, предполагат и нови терапевтични стратегии. Повече от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.