Ангиотензин рецепторни блокери за превенция на рестенозата след перкутанна ангиопластика


kd 01/10/2011

Атеросклерозата като системно, възпалително, фибропролиферативно заболяване е водеща причина за смърт в света. Въпреки системния характер на болестта, нейните главни неблагоприятни последици са резултат на възникване на локални стенози в съдовете със средно голям и голям калибър, водещи до компрометиране на дисталния кръвоток и исхемия. Основно засегнати от атеросклерозата са коронарните артерии на сърцето, което […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.