Тест: Руптура на ААА01/05/2011

1. Аневризмата на абдоминалната аорта (ААА):

А. засяга около 1% от хората над 65 години

B. има еднаква честота при мъжете и жените

C. може да се лекува с ендоваскуларни техники

D. рядко дава симптоми

E. по-честа е при пушачи

2. Руптурата на ААА:

A. е най-честото усложнение на ААА

B. свързана е с около 30% смъртност

C. най-често се развива ретроперитонеално

D. характеризира се триадата болка, хипотония и пулсираща маса

E. в повечето случаи диагнозата се поставя лесно

3. ААА може да руптурира:

A. във v. cava inf.

B. във v. renalis sin. като предизвиква болка и хематурия

C. в червата и особено в началната част на дуоденума

D. интраперитонеално като образува хематом, който може да се задържи за дни или седмици

E. в дуоденума, като предизвиква гастроинтестинално кървене

4. Аорто-кавалната фистула:

А. се развива най-често между аортна протеза и v. cava inf.

B. характеризира се с болка, пулсираща маса и продължителен шум при аускултация

C. може да доведе до сърдечна недостатъчност

D. най-добре се лекува с антихипертензивни медикаменти

E. може да доведе до масивно кървене по време на операция на аортата

5. При руптурирала ААА:

А. трябва да се извърши предоперативна абдоминална компютърна томография (СТ) при всички пациенти

B. трябва да се извърши абдоминална СТ при всички стабилни пациенти, суспектни за ААА

C. абдоминална СТ е задължителна при болни с диагностицирана аневризма, които постъпват със симптоми на хипотония и пулсираща маса

D. аорто-кавална фистула обикновено се диагностицира на неконтрастна СТ на корема

Е. не може никога да се развие при деца, тъй като липсва атеросклероза

Верни отговори:

1. C, D, E

2. A, C, D

3. A, B, E

4. B, C, E

5. B