Смъртност при пациентите с артериална хипертония01/05/2011

Смъртността при пациентите с артериална хипертония (АХ) намалява, но остава значителна и по-висока в сравнение с леталитета при хора без АХ, според обобщения анализ на две големи епидемиологични проучвания, публикуван в списание Circulation (1).

Проучванията са NHANES I (10 852 участника, 43% с АХ, период на включване 1971-1975) и NHANES III (12 420 участника, 26% с АХ, обхваща периода 1988-1994). Като хипертоници се дефинират пациенти с артериално налягане >140/90 mmHg или тези на антихипертензивна терапия.

За периода между тези две епидемиологични проучвания смъртността, свързана с АХ, намалява от 18.8 до 14.3 на 1000 души за една година. Смъртността при липса на АХ, обаче, също намалява – от 13.3 до 9.1 на 1000 души за една година. Намалението на леталитета при хипертониците е по-изразено при мъжете, отколкото при жените.

При средно 17.5-годишно проследяване, наличието на АХ се свързва с 42% повишение на риска за смърт в рамките на NHANES I, като този относителен риск се увеличава до 57% за участниците с АХ в NHANES III.

Използван източник:

1. Ford E. Trends in mortality from all causes and cardiovascular disease among hypertensive and nonhypertensive adults in the United States. Circulation. 2011;123:1737-44 http://circ.ahajournals.org/cgi/content/abstract/123/16/1737