Реконструкция на дисекация на аортата със засягане на аортната дъга01/05/2011

Окуражаващи резултати за хибридните процедури при дисекация на аортата тип А по Stanford със засягане на аортната дъга могат да станат основание за въвеждане на нов „стандарт” на терапия при този вид заболяване, показват резултатите от публикувано в списание Circulation ретроспективно клинично проучване (1).

Подходящата и своевременна хирургична намеса при дисекация на аортата тип А със засягане на аортната дъга е от критично значение за благоприятен изход от заболяването, но въпреки това оптималната хирургична стратегия все още е обект на дискусия.

В представеното изследване са участвали 411 пациенти с аортна дисекация тип А със засягане на дъгата, които са разпределени в 2 групи: конвенционален хирургичен подход (n=120) и хибридна операция - тотална реконструкция на асцендентната аорта и аортната дъга с дакронова протеза, комбинирано с ендоваскуларно имплантиране на стент графт в проксималната част на десцендентата аорта (stented elephant trunk, n=291).

В сравнение с класическия подход, хибридните операции водят до по-ниска вътреболнична смъртност (3.09 срещу 5%, съответно), но на фона на по-чести неврологични усложнения (гръбначно-мозъчна увреда и инсулт).

Използван източник:

1. Sun L., Qi R., Zhu J. et al. Total arch replacement combined with stented elephant trunk implantation. A new "standard" therapy for type A dissection involving repair of the aortic arch? Circulation, 2011 http://circ.ahajournals.org/cgi/content/abstract/123/9/971