Менопауза и риск за сърдечносъдово заболяване01/05/2011

Жените в менопауза, които страдат от нощни изпотявания, имат по-висок риск за развитие на сърдечносъдово заболяване (ССЗ) (1). За топлите вълни в менопаузата, обаче, не се доказва подобна връзка.

Известно е, че жените с вазомоторни симптоми по-често имат метаболитни нарушения като повишени нива на холестерола и кръвната глюкоза, високо артериално налягане, увеличени индекс на телесна маса и съотношение талия-ханш.

Холандски автори са проследили за 10 години 10 787 жени на възраст 46-64 години без изходни данни за ССЗ, като за този период при 303 пациентки (2.08%) се установява ССЗ.

Положителната корелация между нощните изпотявания и развитието на ССЗ запазва своята значимост и след адаптиране на данните за другите рискови фактори за атеросклероза.

Пациентките с нощни изпотявания имат повишена активност на симпатиковата нервна система, което от своя страна предразполага към различни съдови нарушения. Това е едно от вероятните обяснения за наблюдавания феномен.

Използван източник:

1. Gast G., Pop V., Samsioe G. et al. Vasomotor menopausal symptoms are associated with increased risk of coronary heart disease. Menopause, 2011 http://journals.lww.com/menopausejournal/toc/2011/02000