Клиничен случай: Гигантска аневризма на абдоминалната аорта01/05/2011

74-годишен мъж е хоспитализиран заради наличието на болезнена и видима абдоминална туморна маса с давност три седмици (снимка 1). По-съществените данни от анамнезата са тютюнопушене в продължение на 40 години и левостранна мандибулектомия, паротидектомия и лъчетерапия по повод рецидив на орален сквамозно клетъчен карцином (1).

При физикалния преглед се установява голяма пулсираща маса в лявата половина на корема. След извършена компютърна томография (СТ), се диагностицира неруптурирала, инфраренална абдоминална аортна аневризма с диаметър около 15 cm с голяма интралуминална тромбоза. Аневризмата достига бифуркацията на аортата и проксималната част на лявата обща илиачна артерия (снимка 2).

Пациентът е преведен в съдова хирургия за по-нататъшно лечение. Към момента на превеждането, той е клинично стабилен, като от лабораторните тестове единственото отклонение е гранично високи стойности на креатинина (115 mcmol/l).

На болния е извършена спешна отворена корекция на аортната аневризма плюс аорто-биилиачен бай-пас с 16/8 mm дакронова бифуркационна съдова протеза. Макар и с леки епизоди на аспирация, поради предходната операция на устната кухина, пациентът е изписан на 15-ия следоперативен ден.

Използван източник:

1. Ebaugh L. et Raffetto J. Giant abdominal aortic aneurysm NEJM 2010; 362 (1): 66 www.nejm.org