Dabigatran е с доказана рентабилност за профилактика на инсулт при пациенти с предсърдно мъждене


kd 01/05/2011

Dabigatran etexilate (Pradaxa® на Boehringer Ingelheim) – нов перорален директен тромбинов инхибитор, е икономически по-ефективен за профилактика на инсулт при болни с предсърдно мъждене (ПМ) от warfarin, прилаган в условия на клинични изпитвания, и от предписваната в клиничната практика терапия – „реална среда” (1, 2). Тази рентабилност на dabigatran спрямо добре контролирания warfarin се дължи […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.