Dabigatran e ефективна алтернатива на warfarin при кардиоверзио на предсърдно мъждене


kd 01/05/2011

Dabigatran etexilate (Pradaxa®)* e ефективна алтернатива на warfarin за превенция на инсулта и системната емболия при пациенти с неклапно предсърдно мъждене (ПМ), подложени на планово кардиоверзио, показаха данни от подгрупов анализ на проучването RE-LY, публикуван през януари в списание Circulation (1). Това е най-голямото клинично изпитване за антитромботична терапия при кардиоверзио и първото, което изследва […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.