ARB в терапията на артериалната хипертония


kd 01/05/2011

Предимствата на ангиотензин рецепторните блокери (ARB) са клинична ефективност, добър профил на безопасност и поносимост и висок комплаянс. Те са подходящ избор за дългосрочно лечение на АХ (самостоятелно или в комбинирана терапия). Ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) играе ключова роля в регулацията на кръвния обем и системното съдово съпротивление, които оказват влияние върху сърдечния дебит и артериалното […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.