КОЛЕГИУМ01/10/2010
Годишният конгрес на European Society of Cardiology (ESC 2010), проведен в Стокхолм, предложи доклади и симпозиуми от всички области на кардиологията. За интереса към кардиологичния форум говори фактът, че получените от организаторите абстракти и резюмета бяха с 20% повече от миналогодишния конгрес. През последните няколко години, конгресите на ESC се превърнаха в най-голямото световно събитие в областта на сърдечносъдовата медицина, като изпревариха по брой участници и резюмета американските симпозиуми по кардиология - за участие в ESC 2010 бяха подали заявка лекари от 53 страни по света. Характерното за основните теми бяха не толкова нови медикаменти и апаратура, колкото нови индикации за приложени на съществуващи продукти и сравнението на ефективността им при различна патология. Сред горещите новини бяха доклад за резултати от проучването SHIFT за приложение на ivabradine при хронична сърдечна недостатъчност, което ви представяме подробно в броя. Друго водещо изследване бе HEBE III - за използването на единична доза erythropoietin при STEMI. В областта на инвазивната кардиология, най-значимите доклади бяха за дългосрочно сравнение на стентове, отделящи everolimus и sirolimus, както и резултатите от ISAR REACT 3A за приложение на намалена доза UFH при пациенти, подложени на PCI. Две важни за компаниите-производителки изпитвания бяха сред най-обсъжданите новини от конгреса. AVERROES изследва приложението на пероралния инхибитор на фактор Ха apixaban за превенция на инсулт при болни с предсърдно мъждене, които не толерират warfarin. EISTEIN DVT проучва друг медикамент от тази група – rivaroxaban, за избягване на рецидив на венозен тромбоемболизъм. Резултатите показват, че медикаментът e еднакво ефективен с enoxaparin при лечението на дълбоката венозна тромбоза. Докладвана бе нова информация от големи проучвания и регистри за медикамент отделящи стентове, генетични субанализи на проучванията PLATO и CURE ACTIVE, както и нови данни за valsartan от изследванията KYOTO HEART и JIKEI HEART. Четири нови практически указания бяха представени на тазгодишния конгрес на ESC: - ревизирани стандарти за поведение при вродени сърдечни пороци - указания за миокардна реваскуларизация (антитромботична терапия след PCI), разработени от ESC и Европейската асоциация по кардио-торакална хирургия (ЕACTS) - ревизирани препоръки за приложение на сърдечна ресинхронизираща терапия при сърдечна недостатъчност - първи европейски препоръки за лечение на предсърдно мъждене (може да четете за тях в този брой на списанието) Приятно четене на Кардио D Д-р Ивайло Траянов