Хипотеза за общ метаболитен корен01/10/2010
Пациентите с диабет тип 2 (T2DM) много по-често от останалата популация са с артериална хипертония и сърдечносъдово заболяване, които имат общ корен - инсулиновата резистентност. Затова медикаменти, които подобряват инсулиновата чувствителност (инсулинови сенситайзери и инхибитори на ренин-ангиотензиновата система), имат благоприятни метаболитни ефекти както при хората с нарушен глюкозен толеранс (пре-диабет), така и при пациентите с артериална хипертония. Инхибиторите на ренин-ангиотензиновата система (RAS, РАС) като инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕI) и ангиотензин рецепторни блокери (ARB, „сартани”), имат неутрални или дори леки благоприятни метаболитни ефекти. Близо половината от проведените проучвания при пациенти с артериална хипертония, но без изявен диабет, свързват инхибиторите на RAS с леко, но значимо подобрение на инсулиновата чувствителност (повишено инсулин-стимулирано усвояване на глюкозата по време на еугликемичен хиперинсулинемичен кламп). Останалите изследвания установяват неутрално действие. Инхибицията на RAS може да подобри на глюкозния толеранс и инсулиновата чувствителност чрез два механизма: 1. подобряване на микроциркулацията в скелетните мускули, което води до увеличаване на използването на инсулина и глюкозата от инсулин-чувствителните тъкани 2. усилване на инсулин-сигналните пътища и подобряване на инсулиновата секреция от бета-клетките. Данните от шест мащабни клинични проучвания (включително и едно друго изследване на candesartan) установиха, че терапията с АСЕI или ARB за период от три до шест години намалява значимо появата на Т2DM при хипертензивни пациенти в сравнение с тиазиден диуретик, atenolol, amlodipine или дори с плацебо. Редукцията на относителния риск за поява на клиничен диабет тип 2 е: -14% (p=0.034) в проучването CAPPP (Captopril Prevention Project) в полза на ACEI -34% (p<0.001) в проучването HOPE (Heart Outcomes Prevention Evaluation) в полза на АСЕI - ramipril -30% (p<0.001) в ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial) в полза на ACEI - lisinopril -25% (p<0.001) в LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension study) в полза на ARB -25% (p=0.09) в SCOPE (Study on Cognition and Prognosis in the Elderly) в полза на ARB - candesartan -23% (p<0.0001) във VALUE (Valsartan Antihypertensive Long-term Use Evaluation) в полза на ARB В проучването VALUE ефективността на ARB да предпазва от появата на диабет тип 2 е била сравнена с блокера на калциевите канали (CCB) - amlodipine, който има установен неутрален метаболитен ефект. Резултатите показват, че ползите от сартана са най-изразени при хипертензивни пациенти с най-висок диабетогенен риск (-28%, p=0.0002). Общият извод от тези изследвания са, че при пациенти с хипертония ACEI или ARВ могат да намаляват риска за поява на диабет тип 2 с 20-30%.