Ефективност на статините при фамилна хиперхолестеролемия


kd 01/10/2010

По-ниски от сега препоръчваните дози статини са достатъчно ефективни за намаление на риска за коронарна артериална болест (КАБ) при пациенти с фамилна хиперхолестеролемия, показаха резултатите от дългосрочно многоцентрово изследване, публикувано в списание British Medical Journal (1). Фамилната хиперхолестеролемия е моногенно нарушение, което е свързано с повишен риск за КАБ. При всички болни първа линия терапия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.