Увеличава се пазарът на медикаментите за предсърдно мъждене01/06/2010

Пазарът на медикаменти за терапия на предсърдно мъждене (ПМ) се очаква да нарасне над седем пъти – от $790 милиона през 2009 на $6.1 милиарда към 2018, показа анализ на консултантската компания Decision Resources (www.decisionresources.com), направен през януари 2010.

Продажбите във водещите икономики (САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания и Япония) ще се движат основно от новорегистрирани медикаменти като антикоагулантите Pradaxa (dabigatran etexilate) на Boehringer Ingelheim и Xarelto (rivaroxaban) на Bayer и Johnson & Johnson, както антиаритмичния Multaq (dronedarone) на Sanofi Aventis.

Boehringer Ingelheim представи в края на 2009 данни върху 18 000 пациенти от проучването RE-LY, които сочат значително предимство на Pradaxa (dabigatran) пред warfarin по отношение превенцията на инсулт при ПМ. Публикуваните наскоро резултати от друго мащабно проучване (RE-COVER) показа, че медикаментът е еднакво ефективен (и дори може би по-добър) за терапия на живото застрашаващи тромбози. Най-вероятно в близко бъдеще Pradaxa ще започне да измества warfarin като средство на избор за превенция и терапия на тромботични усложнения.

През май 2009 FDA одобри почти единодушно Xarelto (rivaroxaban) на Bayer за превенция на дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия при болни, подложени на коленно или ставно протезиране. Регулаторният орган изиска допълнителни данни от компаниите производителки, включително от постмаркетингови проучвания в страните, в които медикаментът вече се продава.

Прогнозни данни сочат, че Multaq (dronedarone) на Sanofi-Aventis може да заеме около 11% от пазара на лекарства за лечение на ПМ и да достигне продажби от $660 милиона към 2018. Медикаментът е първото антиаритмично лекарствено средство, за което е доказано, че намалява риска за хоспитализация при болни с пароксизмално или персистиращо ПМ. Multaq е и първият нов антиаритмичен медикамент, одобрен за приложение в Европейския съюз за последните десет години.

Kynapid (vernakalant) на Cardiome и Astellas може би ще се превърне в атрактивна алтернатива на електрическото кардиоверзио особено в САЩ, където пазарът на лекарствени средства за интравенозно кардиоверзио е доминиран от брандови медикаменти.

През 2009 Merck & Co придоби ексклузивните глобални права за продажба на перорална лекарствена форма на Kynapid, предназначена за поддържане на синусов ритъм при пациенти с епизоди на ПМ, а MSD (това е името на фирмата извън САЩ и Канада) – за продажба на интравенозната форма, предназначена за бърза конверсия от остро ПМ към нормален синусов ритъм.