Rasilez осигурява по-ефективен антихипертензивен контрол в сравнение с ramipril01/06/2010

Rasilez (aliskiren) на Novartis – първият представител на нов клас антихипертензивни медикаменти директни инхибитори на ренина, осигурява по-значим антихипертензивен ефект от ACE инхибитора ramipril при пациенти >65 години с артериална хипертония (АХ), показаха резултати от проучването AGELESS (1). Около 70% от индивидите >60 години имат повишено артериално налягане (АН). Високото систолно АН е най-честият вид […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.