Приемът на omeprazole01/06/2010

Приемът на omeprazole намалява ефективността на clopidogrel, предупреди FDA. Пациентите с риск за миокарден инфаркт или инсулт, които взимат медикамента, могат да не получат желания антитромботичен ефект, ако успоредно с това са на терапия с omeprazole.

FDA аргументира становището си с данните от нови проучвания, в които е изследвано количеството активен метаболит на clopidogrel в кръвта и ефектите му върху тромбоцитите при самостоятелно приложение или при едновременен прием с omeprazole.

Резултатите показват, че по време на терапия с omeprazole нивата на активните метаболити на clopidogrel намаляват с 45%, в сравнение с пациентите, които не получават PPI.

Използван източник:

1. Updated safety information about a drug interaction between clopidogrel bisulfate (marketed as Plavix) and omeprazole (marketed as Prilosec and Prilosec OTC) http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/DrugSafetyInformationforHeathcareProfessionals/ucm190787.htm