Micardis с новa индикация за приложение01/06/2010

Micardis* (telmisartan) на Boehringer Ingelheim бе одобрен от Европейската лекарствена агенция (EMEA) за намаление на сърдечносъдовата заболеваемост при болни с повишен сърдечносъдов риск, поради манифестно сърдечносъдово заболяване (коронарна артериална болест или перифернa съдовa болест) или диабет тип 2 с документирано увреждане на таргетни органи.

Одобрението идва скоро след като същата индикация за приложение бе регистрирана и от FDA в САЩ.

Сърдечносъдовите заболявания са причина за почти половината (48%) от смъртните случаи в Европа. Около половината от фаталните изходи поради сърдечносъдови заболявания са в резултат на коронарна болест, а една трета – от инсулт. Годишно около 15 милиона души преживяват инсулт, а пет милиона са трайно инвалидизирани.

Telmisartan е първият представител на групата на ангиотензин рецепторните блокери (ARB), за който е доказано че осигурява сърдечносъдова протекция при пациенти със висок сърдечносъдов риск. Новите данни сочат, че медикаментът може да профилактира едно на всеки пет сериозни сърдечносъдови събития.

„Новата индикация за приложение е значителен напредък за превенция на сърдечносъдови събития при високорискови пациенти, което е водеща причина за смъртност в развитите страни,” заяви проф. Giuseppe Mancia от University of Milan.

Положителното становище на ЕМЕА е базирано на резултатите от клинични проучвания върху 25 620 пациенти, които показват, че telmisartan е единственият представител на групата на ARB, който притежава протективен ефекти при болни с висок сърдечносъдов риск. Освен това медикаментът е толериран по-добре от ramipril и е бил свързан с по-висок комплаянс от страна на пациентите.

Micardis е едно от най-изследваните антихипертензивни средства, чиято ефективност и безопасност е проучена при над 58 000 пациенти в клиничните програми ONTARGET, PROTECTION и PRoFESS.

* Micardis (telmisartan) на Boehringer Ingelheim (www.micardis.com) е регистриран в България (www.bda.bg)