КОЛЕГИУМ01/06/2010
В рубрика Инвазивна кардиология ви предлагаме обзор на актуализираните американски указания за лечение на остър миокарден инфаркт със ST елевация (STEMI) и нестабилна стенокардия/остър миокарден инфаркт без ST елевация (UA/NSTEMI). Един от основните изводи в тях е, че ранното инвазивно лечение с двойна антитромбоцитна терапия остава средство на избор. Пазарът на медикаменти за терапия на предсърдно мъждене се очаква да нарасне над седем пъти – от $790 милиона през 2009 на $6.1 милиарда към 2018, като основна причина за това е застаряването на населението в развитите страни. Предсърдното мъждене е и най-честото ритъмно нарушение, което води до повишен риск за инсулт, застойна сърдечна недостатъчност и тежки нарушения в хемодинамиката. В този брой на списанието може да четете две обзорни статии, посветени на медикаментозната терапия на предсърдното мъждене, както и на комбинираия подход за неговото лечение. Предлагаме ви в рубрика Кардиохирургия сравнение между стандартите на ACC/AHA и ESC за антитромботична терапия след клапно протезиране. Пет са основните области, в които има принципни различия между американските и европейските указания в тази важна терапевтична област. Пет са статиите в рубрика Клинична кардиология, посветени на артериалната хипертония. Този път се спираме на етиологията, диагнозата и лечението на заболяването при три коренно различни групи пациенти: бременни жени, болни в млада и напреднала възраст. Приятно четене на Кардио D Д-р Ивайло Траянов