Exforge е ефективен като интензивна терапия при неконтролирана хипертония с диастолна дисфункция01/06/2010

Диастолната дисфункция може да предхожда развитието на сърдечна недостатъчност при хипертензивни пациенти и е важен показател на таргетно органно увреждане при неконтролирана хипертония. Засега не е ясно до каква степен интензивният контрол на артериалното налягане може да подобри тези показатели. В проучване на Solomon и сътр., публикувано наскоро в сп. Hypertension, са включени 228 болни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.