Clopidogrel e с намалена ефективност при пациенти с генетични вариации01/06/2010

FDA (www.fda.gov) промени лекарствената инструкция на clopidogrel bisulfate, която включва най-тежката форма на предупреждение („black box”) за намалена ефективност на медикамента при болни с определени генетични вариации (1). Тази група пациенти с намален метаболизъм и образуване на по-малко количество активен метаболит, представляват около 2-14% от общата популация и варират според расовия им произход (2% от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.