Блокери на калциеви канали и clopidogrel01/06/2010

Блокерите на калциевите канали (CCB) са независим предиктор за намаляване на медиираната от clopidogrel инхибиция на тромбоцитите при пациенти след ангиопластика и стентиране по повод на остри коронарни инциденти, показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Heart (www.heart.bmj.com/content/96/3/186.abstract). Дихидропиридиновите CCB инхибират цитохром P450 3A4 ензима, който участва в метаболизирането на clopidogrel (пролекарство) до неговата активна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.