Шумът от уличния трафик


kd 01/11/2009

Шумът от уличния трафик може да има неблагоприятно влияние върху систолното артериално налягане (САН) на децата, показаха резултатите от проведеното в Берлин проучване GerES, публикувани в списание Science of the Total Environment. В изследването GerES (German Environmental Survey for Children) е участвала репрезентативна извадка от 1048 деца на възраст от 8-14 години с нормален слух. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.