При пациенти със STEMI


kd 01/11/2009

При пациенти със STEMI (миокарден инфаркт с елевация на ST-сегмента), подложени на ресусцитация поради сърдечен арест, трябва да се извършва спешна ангиография и реваскуларизация, независимо от неврологичното състояние, показаха резултатите от проучване, публикувани в Journal of American College of Сardiology (1). Вътреболничната преживяемост е значимо по-добра при ресусцитираните пациенти със STEMI, при които е проведена […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.