Naproxen е най-безопасният НСПВС за сърдечно болни01/11/2009

Naproxen е най-безопасният медикамент от групата на нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) при пациенти с коронарна сърдечна болест (КСБ), показаха резултатите от мащабно проучване, публикувани в списание Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes (1).

В ретроспективното петгодишно кохортно изследване са участвали 48 566 пациенти на средна възраст 65 години, хоспитализирани наскоро по повод на миокарден инфаркт (МИ), нестабилна стенокардия или необходимост от реваскуларизация.

При подобна популация болни naproxen има по-добър профил на сърдечносъдова безопасност от diclofenac, ibuprofen и високи дози celecoxib и rofecoxib, е основният извод на авторите*.

В сравнение с пациентите, които не използват НСПВС (референтна група):

– naproxen не повишава сърдечносъдовия риск дори и при дози =/>1000 mg – по-нисък относителен риск (RR 0.88) за сериозна КСБ (МИ, смърт) и за сериозен съдов инцидент (МИ, инсулт, фатален изход) (RR 0. 91)

– рискът за сериозна КСБ (МИ, смърт) се увеличава при краткосрочното приложение (<90 дни) на ibuprofen – с 67% (RR 1.67); diclofenac – c 86% (1.86); celecoxib – с 37% (1.37) и rofecoxib – с 46% (1.46), но не и на naproxen (-12%, RR 0.88)

В сравнение с naproxen:

– diclofenac повишава риска за сериозна КСБ с 44% (RR 1.44, р=0.076) и за сериозно сърдечносъдово заболяване/фатален изход – с 52% (RR 1.52, р=0.0002)

В сравнение с naproxen във висока доза (=/>1000 mg)

– рискът за сериозна КСБ се увеличава при високи дози както на rofecoxib (>25 mg) – 2.29 пъти (р=0.008), така и на celecoxib (>200 mg) – 1.61 пъти (р=0.046).

* Допълнителна информация за приложението на НСПВС при сърдечно болни се очаква от рандомизирано проучване PRECISION, резултатите от което ще бъдат публикувани след 2011.

Използван източниk:

1. Ray W., Varas-Lorenzo C., Chung C. et al. Cardiovascular risks of nonsteroidal antiinflammatory drugs in patients after hospitalization for serious coronary heart disease. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2009; 2:155-163 http://circoutcomes.ahajournals.org