Кумаринов дериват намалява ефекта на clopidogrel


kd 01/11/2009

Кумариновият дериват phenprocoumon, който все още е най-често използваният индиректен антикоагулант в Европа, взаимодейства с clopidogrel и може да намали отговора към инхибитора на тромбоцитната агрегация, показаха резултатите от проучване в Германия, докладвани по време на тазгодишния контрес на European Society of Cardiology (ESC 2009). Всички кумаринови средства се метаболизират от чернодробната CYP ензимна система, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.