Clopidogrel при остър коронарен синдром


kd 01/11/2009

Clopidogrel* е важен компонент от терапията на острия коронарен синдром (ОКС) – NSTEMI, STEMI и PCI, тъй като намалява честотата на фатален изход, ре-инфаркт и неблагоприятни сърдечни събития (1). Медикаментът спада към групата на тиенопиридините, като за ефективното му действие е необходимо метаболизирането му в черния дроб до активна молекула. Clopidogrel инхибира селективно и необратимо […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.