Clopidogrel01/11/2009

Clopidogrel може да бъде по-малко ефективен при пациенти, получаващи лекарства от групата на инхибиторите на протонната помпа (PPI), съобщи EMEA (1). Това би могло да повиши риска за тромботични усложнения, включително и за остър миокарден инфаркт (ОМИ).

PPI се употребяват за лечение и профилактика на повишена стомашна киселинност и стомашни язви. Към тях се включват лекарства като omeprazole, esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole и rabeprazole.

Тъй като повишена стомашна киселинност и стомашни язви могат да се появят като нежелани ефекти след употреба на clopidogrel, пациентите, които го приемат, често вземат и PPI за предпазване или облекчаване на тези симптоми.

Новата информация е свързана с няколко наскоро публикувани проучвания, разглеждащи клиничните резултати при пациенти, употребяващи clopidogrel. Всички тези изследвания навеждат на мисълта, че може да възникне значимо взаимодействие между clopidogrel и представители на класа лекарства PPI, което го прави по-малко ефективен при едновременен прием с тях.

Възможно обяснение на тази находка е това, че някои PPI предотвратяват превръщането на clopidogrel в биологично активна форма в организма. Това намалява ефективността му, като по този начин увеличава риска за поява на сърдечни усложнения или други състояния, включващи патологично образуване на тромби (включително инсулт).

Все пак, тъй като различните PPI имат различен капацитет да увреждат метаболизма на clopidogrel и тъй като проучванията не отразява напълно различния ефект на PPI върху активирането му, може да има повече от едно обяснение за ефекта на този клас лекарства върху clopidogrel.

Вземайки предвид всички данни, Комитетът за лекарствени продукти за хуманна употреба (СНМР) към ЕМЕА предложи в лекарствената информация за всички clopidogrel-съдържащи продукти да се отбележи, че съвместната им употреба с PPI не се препоръчва и може да се допуска само ако е абсолютно необходима.

Използван източник:

1. http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/Plavix/32895609en.pdf