Взаимодействие между carvedilol и amiodaronе може да води до брадикардия01/06/2009

Американската агенция за храните и лекарствените средства (FDA) одобри промяна в лекарственото упътване за прилагане на carvedilol, в което се предупреждава за нежелани взаимодействия на бета-блокера с amiodarone и fluconazole. Amiodarone и неговият метаболит desethyl amiodarone са инхибитори на чернодробния цитохром PF450 2C9 изоензим (CYP2C9) и P-гликопротеина. Във фармакокинетично проучване на 106 пациенти със сърдечна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.