Водещи проучвания през 2008


kd 01/06/2009

Предлагаме ви обобщени резултати от някои нови проучвания в областта на артериалната хипертония (АХ), липидологията и метаболитната кардиология: – ACCOMPLISH е международно, рандомизирано, контролирано проучване, което включва 11 000 болни със стадий 2 систолна АХ плюс един (пациенти >60 години) или два (пациенти >55 години) сърдечносъдови рискови фактори. По-голямата част от изследваните са били с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.