Предсърдно трептене или камерна тахикардия?01/06/2009

Какви са промените в последните 2/3 на посоченото ЕКГ? Правилен отговор: Артефакт, който симулира предсърдно трептене или камерна тахикардия по време на синусов ритъм Обсъждане: Тесните QRS комплекси се появяват регулярно. Записът предполага предсърдно трептене или камерна тахикардия. Всъщност не става въпрос за предсърдно трептене, тъй като QRS комплексите се появяват ритмично, което предполага фиксирано […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.