Предсърдно трептене или камерна тахикардия?01/06/2009

Какви са промените в последните 2/3 на посоченото ЕКГ?

Правилен отговор: Артефакт, който симулира предсърдно трептене или камерна тахикардия по време на синусов ритъм

Обсъждане: Тесните QRS комплекси се появяват регулярно. Записът предполага предсърдно трептене или камерна тахикардия. Всъщност не става въпрос за предсърдно трептене, тъй като QRS комплексите се появяват ритмично, което предполага фиксирано AV провеждане. Ако е така, QRS комплексите и вълните на предсърдно трептене трябва да са във фиксирана връзка, което не се установява на записа. В случая не може да се обсъжда и за камерна тахикардия, поради наличието на тесни QRS комплекси. Посоченото ЕКГ е пример за артефакт – мускулен тремор, който имитира предсърдно трептене или камерна тахикардия.