НСПВС са увреждащи за пациентите със сърдечна недостатъчност01/06/2009

Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС) могат да имат вредно действие при пациенти със сърдечна недостатъчност, показаха резултатите от ново проучване, проведено в Дания и публикувано през януари в списание Archives of Internal Medicine (1).

Неговите автори са установили дозозависимо повишаване на риска за смърт или рехоспитализации поради сърдечна недостатъчност (СН) или миокарден инфаркт (МИ) при приложението на COX-2 или други НСПВС.

Дори naproxen повишава сърдечния риск във висока доза.

„Въпреки че naproxen се смята за относително най-безопасен, той също води до задръжка на течности, което е нежелателно при пациентите със СН“, коментират авторите.

НСПВС се предписват често в общата клинична практика. Някои от тях се продават и като ОТС продукти (без рецепта).

Необходимо е лекарите в първичната здравна мрежа да бъдат по-внимателни при назначаването на НСПВС при пациенти с установена сърдечна патология. Освен това, пациентите със сърдечно заболяване трябва да бъдат информирани, че не трябва да взимат подобни средства без консултация с лекар.

НСПВС не трябва да се продават свободно като ОТС продукти, смятат също така авторите на проучването. Тези медикаменти трябва да се прилагат само по лекарско предписание.

Анализът е проведен въз основа на данните от датския национален регистър на хоспитализациите и продажбите на НСПВС в аптечната мрежа. В него са участвали 107 092 пациенти с анамнеза за първа хоспитализация по повод на СН през периода 1995 и 2004 и последвалото приложение на НСПВС.

36 354 пациенти (33.9%) са съобщили за поне едно предписание на НСПВС след периода на дехоспитализацията им; 60 974 души (56.9%) са починали; 8970 (8.4%) и 39 984 (37.5%) са били рехоспитализирани поради MИ или застойна СН.

След изключване на влиянието на възрастта, пола, придружаващите заболявания, прилаганата друга терапия и тежестта на сърдечната патология, датските изследователи са установили дозозависима връзка между приложението на НСПВС и риска за влошаване на сърдечното заболяване.

Изводите

за клиничната практика:

– Широкото приложение на НСПВС при пациенти с установено сърдечносъдово заболяване е свързано с повишен риск за смърт и сърдечносъдова заболеваемост

– При болни с анамнеза за СН трябва, ако това е възможно, да се избягва употребата на НСПВС, или ако е необходимо тяхното използване, да се предпочита средство, което е по-селективно по отношение на COX-1, като се прилага възможно най-ниската доза за възможно най-краткия период от време.

Използван източник:

1. Gislason G., Rasmussen J., Abildstrom S. et al. Increased mortality and cardiovascular morbidity associated with use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in chronic heart failure. Arch Intern Med 2009; 169:141-149 http://archinte.ama-assn.org