КОЛЕГИУМ01/11/2008
Антитромботичната терапия е от ключово значение, според последните (от 2007) указания на American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA). Обзорен материал ще ви запознае с различните етапи и варианти на антитромботичната терапия при NSTEMI – ранна, първоначална и комбинирана, както и с някои нови антитромботични средства. В конспективен вид са дадени най-новите стандарти на ACC/AHA за дозировка на антиагреганти и антикоагуланти по време на перкутанна коронарна интервенция (PCI). Три проучвания под редакцията на Eugene Braunwald потвърждават предимствата на enoxaparin пред нефракционирания heparin при пациенти с остър коронарен синдром (ОКС), фибринолиза и PCI. PCI и имплантирането на коронарни стентове промени радикално инвазивната кардиология. Прилагането на медикамент-отделящи стентове (DES) намали честотата на рестенози при различни типове лезии и разнообразни групи пациенти. Все още обаче има неясноти около дългосрочната безопасност на този тип стентове. В рубриката Интервенционална кардиология ви предлагаме обзор на най-новите проучвания в тази област с акцент върху съотношението ефективност/безопасност на DES. CEPT инхибиторите и инхибиторите на фосфолипаза А2 (PLA2) са нови средства, които могат да преодолеят някои от недостатъците на статините, като осигурят по-добра ефективност при различните форми на дислипидемии и постигане на прицелните стойности, според действащите стандарти. Бъдещето на липидопонижаващата терапия е темата ни в рубрика Липидология. Тютюнопушенето е рисков фактор за редица заболявания. В развитите страни ограниченията и санкциите срещу пушачите непрекъснато се увеличават, но в България проблемът продължава да е актуален. Varenicline e селективeн alpha4beta2 парциалeн агонист на никотиновите рецептори, който блокира действието на никотина и преставлява нов подход в лечение на тютюнопушенето. Не трябва да се забравя, че на фармацевтичния пазар се продава и оригинално българско лекарствено средство cytisine, което се прилага от десетилетия за отказване от тютюнопушене. Миксомите са най-често срещаните тумори на сърцето (около 90% от случаите). Останалата част представляват твърде разнообразна група от доброкачествени и злокачествени новообразования, които могат да се развият както в ранното детство, така и в напреднала възраст. Подробности за патогенезата, клиничната картина, диагнозата и терапията можете да прочетете в рубрика Сърдечна патология. Приятно четене на Кардио D Д-р Ивайло Траянов