Simvastatin намалява рисказа деменция и болест на Parkinson


kd 01/11/2008

Simvastatin* намалява с >50% честотата на деменция и болест на Parkinson, показаха резултати от проучване, публикувано в BMC Medicine (1). Atorvastatin намалява несигнификантно риска за развитие на диабет тип 2, а lovastatin не оказва влияние върху тези заболявания. Основни рискови фактори за развитието на деменция са сърдечносъдови заболявания, хиперхолестеролемия, хипертония и диабет тип 2. „Статините […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.