Разликите


kd 01/11/2008

Разликите между американските и европейските указания за антитромботична терапия при остри коронарни синдроми (ОКС) без елевация на ST-сегмента, най-вече по отношение приложението на enoxaparin и fondaparinux, създават объркване сред специалистите, са изводите от статия, публикувана през май в сп. Lancet (1). Разминаването се дължи както на тълкуването на резултати от клинични проучвания, така и от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.