Новите кардиологични списания01/11/2008
В света се издават стотици кардиологични списания – от Acta Cardiologica до Zhonghua Xin Guen Bing Za Zing (Китайско списание за сърдечносъдови заболявания). През тази година бяха добавени още осем на често съперничещите си американски медицински организации - American Heart Association (AHA, www.americanheart.org) и American College of Cardiology (ACC, www.acc.org) (1, 2, 3). Производните на двете водещи американски кардиологични списания – Circulation (с най-висок impact-фактор в кардиологията, http://circ.ahajournals.org) и Journal of the American College of Cardiology (JACC, http://content.onlinejacc.org), са фокусирани върху тясно специализирани области като образна диагностика и коронарни интервенции, и дават възможност за публикуването на проучвания, които не са намерили място в по-големите издания. AHA е в процес на публикуване на шест нови заглавия, което според някои е директен отговор на двете нови издания на JACC. Според други, целта е доста по-прозаична – увеличаване на финансовите приходите от реклама на двете организации. Надпреварата стартира в началото на 2007, когато главният редактор на JACC д-р Anthony DeMaria обяви планове за две нови, тясно специализирани списания – JACC: Cardiovascular Imaging (http://imaging.onlinejacc.org) и JACC: Cardiovascular Interventions (http://interventions.onlinejacc.org). В отговор, Circulation представи планове за шест нови публикации: Arrhythmia and Electrophysiology (http://circep.ahajournals.org); Heart Failure (http://circheartfailure.ahajournals.org); Cardiovascular Interventions (http://circ.ahajournals.org/misc/ifora_interventions.shtml); Cardiovascular Outcomes and Quality (http://circ.ahajournals.org/misc/ifora_outcomes.shtml); Cardiovascular Genetics (http://circ.ahajournals.org/misc/ifora_genetics.shtml); Cardiovascular Imaging (http://circ.ahajournals.org/misc/ifora_imaging.shtml). „Размножаването“ на кардиологичните списания започна още през 1982, когато JACC реши да притежава собствено издание. Тогава към трите големи американски кардиологични списания – Circulation, American Journal of Cardiology (AJC, http://www.ajconline.org) и American Heart Journal (AHJ, http://journals.elsevierhealth.com/periodicals/ymhj), се добави и JACC. Увеличеният брой кардиологични списания доведе до директна конкуренция между някои от тях. Така например, новото Circulation: Heart Failure ще се състезава с Journal of Cardiac Failure (JCF), a Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology – с Journal of Cardiac Electrophysiology (JCE). В отговор на конкуренцията, през 2009 JCF планира да увеличи периодичността си от 10 на 12 броя годишно. Повечето главни редактори посочват като причина за нарасналия брой издания невъзможността да се публикуват всички интересни проучвания, както и желанието на много автори извън САЩ да публикуват в тези престижни издания. Най-авторитетните списания успяват да включат не повече от 10-15% от получените за публикация материали и част от тях ще намерят място в новите списания. Критиците виждат зад разрасналата се издателска дейност по-прозаична причина – увеличаване на рекламните приходи. Според д-р Barry Massie - главен редактор на JCF, не всички издания могат да бъдат печеливши. Circulation, JACC и New England Journal of Medicine имат огромни рекламни приходи, но в области като сърдечната недостатъчност интересите на фармацевтичните компании са малки и издателите трябва да търсят друга форма на финансова подкрепа. Massie смята, че от новите издания с най-голям интерес се очаква Cardiovascular Outcome and Quality, тъй като това е една недостатъчно добре проучена област в кардиологията. Използвани източници: 1. DeMaria A. JACC has offspring JACC 2007; 49: 826-827 http://content.onlinejacc.org 2. Loscalo J. A bold, new initiative for Circulation - a family of subspecialty journals Circulation 2008; 117: 4-5 http://circ.ahajournals.org 3. Topol E. Too many cardiology journals? http://blogs.theheart.org/topolog