Клиничен случай: Миксом в ляво предсърдие


kd 01/11/2008

Пациентът е на 63 години, след четворен аорто-коронарен бай-пас, без рецидив на симптоматиката (1). При проследяване със стрес-ехокардиография за оценка на левокамерната функция 14 месеца по-късно, е установена лека дилатация на ляво предсърдие с наличие на туморна маса (3.2 на 1.6 cm) в непосредствена близост до септума, суспектна за миксом. Проведената компютърна томография (CT) с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.