DES са по-малко ефективни при комплексни коронарни лезии


kd 01/11/2008

Медикамент-отделящите стентове (DES) са статистически по-малко ефективни при комплексни коронарни лезии в сравнение с аортокоронарния бай-пас (CABG), показаха едногодишни резултати от проучването SYNTAX, представени по време на годишния конгрес на European Society of Cardiology (1). Въпреки че по отношение на първичния композитен показател (обща смъртност/ мозъчносъдов инцидент/МИ/необходимост от повторна реваскуларизация) CABG е бил с предимства, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.